Dostępność (ITIL) Przekierowano ze strony: Availability (ITIL) ang. availability

Dostępność - funkcjonuje w ITIL od fazy ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design), zdolność usługi informatycznej lub innego elementu konfiguracji (ang. CI) do pełnienia swojej uzgodnionej funkcji wtedy, kiedy jest to wymagane. Dostępność definiowana jest przez:Dostępność jest zazwyczaj wyliczana procentowo w oparciu o uzgodniony czas świadczenia usługi (ang. AST) oraz przestoje. Dobrą praktyką jest liczenie dostępności usługi informatycznej przy wykorzystaniu pomiarów rezultatów biznesowych.[1]

Obszerniejszy opis w artykule Dostępność.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495


!

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.