Autoryzacja Przekierowano ze strony: Authorisation ang. authorization, authorisation

AutoryzacjaFunkcja bezpieczeństwa, która potwierdza, czy dany podmiot jest uprawniony do korzystania z żądanego zasobu. Dla określenia uprawnień danego podmiotu konieczne jest najpierw stwierdzenie jego tożsamości, dlatego w typowym zastosowaniu autoryzacja następuje dopiero po potwierdzeniu tożsamości podmiotu za pomocą identyfikacji i uwierzytelnienia.

Przykłady autoryzacji

Autoryzacja może przybierać bardzo różne formy, w zależności od konkretnego zastosowania.Zobacz też

Bibliografia

Autoryzacja (informatyka), Wikipedia pl

Authorization, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.