Audyt logistyczny

Rewizja

Audyt logistyczny - podstawowa metoda stosowana do kontroli strategicznej i jakościowej. Celem realizacji audytu logistycznego jest dostarczenie rzetelnych informacji o możliwościach i kierunkach poprawy aktualnej sytuacji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa oraz w zakresie procesów realizowanych w tym systemie. Metody kontroli i oceny stosowane w zakresie audytu logistycznego to okresowe przeglądy systemu, samoocena, ciągłe doskonalenie oraz metody statystyczne. Audyt może być przeprowadzony we własnym zakresie, tzw. autoaudyt (mogą wyniknąć problemy z obiektywizmem) lub przez specjalistów z zewnątrz (mogą to być pracownicy firm współpracujących).

Wyznaczając odpowiedni punkt odniesienia dla audytu można posłużyć się:

Spis treści

CelePodstawowe cele przeprowadzonego audytu to:
 • sprawdzenie zgodności posiadanych informacji o wynikach działalności logistycznej ze stanem rzeczywistym;
 • ocena zgodności stanu realizacji procesów z regulaminami i procedurami;
 • wskazanie możliwości usprawnienia działań realizowanych w zakresie logistyki;
 • ocena celów;
 • ocena stosowanych mechanizmów kontroli działalności;
 • dostarczenie informacji o możliwościach i kierunkach poprawy w systemie logistycznym;
 • racjonalizacja kosztów;
 • podniesienie poziomu obsługi klientów;
 • przyspieszenie przepływów w systemie logistycznym.


EtapyProces przeprowadzenia audytu logistycznego może wyglądać następująco:
 1. Określenie celów przeprowadzenia audytu;
 2. Wybór audytorów;
 3. Wyznaczenie zakresu badań;
 4. Poinformowanie pracowników jednostek audytowanych;
 5. Przygotowanie ankiety audytoryjnej, uwzględniającej aspekty dotyczące np.:
  • innowacyjności;
  • współpracy z dostawcami i odbiorcami;
  • komunikacji wewnątrz badanego przedsiębiorstwa;
  • kontaktów z kooperantami;
  • gospodarki zapasami;
  • rozliczeń finansowych;
  • gospodarki oodpadami;
 6. pozyskanie informacji za pomocą ankiety;
 7. określenie pożądanego stanu działalności logistycznej;
 8. identyfikacja aktualnego stanu działalności logistycznej;
 9. porównanie stanu bieżącego i planowanego oraz identyfikacja różnic;
 10. propozycja działań korygujących rozbieżności, informacje o warunkach, które powinny zostać spełnione, aby osiągnąć rekomendowany stan docelowy;
 11. opracowanie raportów;
 12. ocena poprawności przebiegu postępowania badawczego;
 13. wskazania dla rozwoju audytu;
 14. monitorowanie usprawnień.


Zobacz też

Bibliografia

 • Tomasz Małkus: Audyt logistyczny, Encyklopedia zarządzania
 • B. Kroker: Mapowanie jako narzędzie audytu logistycznego, Eurologistics, nr 5/2006
 • A. Pabian: Audyting logistyczny przedsiębiorstwa, w: Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 11/1998
 • W. Stelzle: Audyt logistyczny - instrument oceny partnerów w łańcuchach dostaw, część 1 i 2, Logistyka, nr 3 i 4, 2000
 • J. Twaróg: Koncepcja zastosowania audytu logistycznego w przedsiębiorstwie przemysłowym, w: Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 7 i 8/1998
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.