Atrybut (ITIL) ang. attribute

Atrybut - w ITIL w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition), informacja o elemencie konfiguracji, np.: nazwa, lokalizacja, numer wersji, koszty. Atrybuty elementu konfiguracji zapisywane są w bazie konfiguracji (ang. CMDB) utrzymywanej jako część systemu zarządzania konfiguracją (ang. CMS).[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.