Atrakcyjność zawodu

Atrakcyjność zawodu - zespół pewnych właściwości zawodu i zbiorowo przypisywanych mu wartości, powszechnie uważanych za cenne oraz spodziewanych korzyści związanych z jego wykonywaniem.

Dzięki temu, zdobycie umiejętności oraz kwalifikacji niezbędnych do systematycznego uprawiania tego zawodu staje się dobrem akceptowanym przez ogół i szczególnie pożądanym przez jednostkę.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.