Założenie (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Assumption (PRINCE2) ang. assumption

Założenie - stwierdzenie przyjmowane za prawdziwe dla celów planowania, które może się jednak później zmienić. Założenie przyjmuje się, gdy jeszcze nie są znane wszystkie okoliczności lub niektóre decyzje jeszcze nie zapadły. Założenia dotyczą zwykle kwestii o takim znaczeniu, iż w przypadku ich zmiany lub niepotwierdzenia prawdziwości, konieczna będzie istotna zmiana planu.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.