Założenie (MSP) Przekierowano ze strony: Assumption (MSP) ang. assumption

Założenie - stwierdzenie, które przyjmuje prawdziwość wartości pewnych danych, potrzebnych do planowania, które obecnie są nieznane i mogą ulec zmianie w przyszłości (np.: przyszłe ceny energii lub wartość kursu USD/PLN potrzebna do oszacowania kosztów zakupu). Przyjęcie założenia kreuje ryzyko, że związane z ich błędną wartością.[1]

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.