APM Przekierowano ze strony: Association for Project Management ang. Association for Project Management

APM
organizacja
ang. Association for Project Management
data

ustanowienia
1972 r.
język roboczyangielski
Strona internetowa


APM - Stowarzyszenie Project Management w Wielkiej Brytanii; jest członkiem założycielem IPMA (Intenational Project Management Association). Członkowie APM pracują w ponad 100 krajach na całym świecie. Jest największym, niezależnym ciałem tego rodzaju w Europie. Stowarzyszenie posiada ponad 13500 indywidualnych i 300 korporacyjnych członków w Wielkiej Brytanii i zagranicą. Celem związku jest rozwój i promocja zarządzania projektami poprzez wszystkie sektory przemysłu i poza nimi. W sercu APM jest wiedza - 42 obszary naukowe wymagane przy zarządzaniu projektami. Członkowie APM są szkoleni przez doświadczonych profesjonalistów, sławnych na całym świecie. Siedziby główne usytuowane są w High Wycombe, Buckinghamshire z 13 oddziałami regionalnymi w całej Wielkiej Brytanii oraz jednym w Hong Kongu.

Spis treści

Certyfikat APM

Certyfikat APM potwierdza posiadane przez kandydata kompetencje (wiedzę, doświadczenie, kompetencje kierownicze i interpersonalne w dziedzinie zarządzania projektami) w oparciu o:
 • standardy IPMA,
 • obiektywną ocenę niezależnego zespół asesorów akredytowanych przez IPMA.


Korzyści osobiste

 • posiadanie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje i kompetencje zawodowe zgodnie z przyjętymi standardami,
 • możliwość udokumentowania,
 • wpis do księgi IPMA Yearbook zawierającej wszystkich certyfikowanych według standardów IPMA project managerów,
 • publikacja nazwiska na stronach www SPMP i IMA,
 • publikacja nazwiska w materiałach wydawanych przez SPMP,
 • project manager posiadający certyfikat B lub A może zostać asesorem.


Korzyści dla otoczenia

 • wzrost prestiżu firmy funkcjonującej w oparciu o kompetentnych project managerów i członków zespołów projektowych,
 • poprawa wydajności i produkcyjności,
 • wzrost konkurencyjności w pozyskiwaniu zleceń,
 • gwarancja realizacji zleceń przez zawodowych project managerów, którzy wykazują się kompetencjami na poziomie najnowszej wiedzy naukowej i technicznej; fakt ograniczonego okresu ważności certyfikatu wymaga udokumentowania stałego rozwoju zawodowego,
 • przejrzystość w różnorodnym rozumieniu zarządzania projektami - te same standardy, terminologia, procedury,
 • spełnianie warunków stawianych przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów.


Strategia

Strategia oparta jest na 5 kluczowych obszarach:
 1. Międzynarodowy: promocja i ochrona zarówno interesów jak i standardów APM oraz ich członków w kraju i zagranicą.
 2. Profesjonalny: rozwijania i podtrzymywanie uznawanej na całym świecie struktury kwalifikacji istotnych dla międzysektorowej praktyki.
 3. Członkostwo: przyciąganie i zatrzymywanie członków poprzez rosnący zakres usług i produktów.
 4. Wiedza: stać się rozpoznawalnym źródłem wiedzy dla rozwoju i rozpowszechniania informacji z zakresu zarządzania projektami.
 5. Administracja: zapewnić sprawnie działający, niskokosztowy, oczywisty rdzeń APM do dostarczania planów, usług i produktów członkom, potencjalnym członkom i społeczeństwu ogółem.


Historia stowarzyszenia

 • 13 maj 1972 grupa szanowanych brytyjskich inżynierów oraz menedżerów spotyka się na konferencji 'INTERNET World Congress' w Sztokholmie, aby stworzyć INTERNET UK,
 • sierpień 1975 INTERNET UK zmienia nazwe na Association of Project Management I przekształca się w sp. z o. o.,
 • 1979 do APM przystępuje pierwszy korporacyjny członek Heriot Watt University,
 • 1992 zostają wprowadzone kwalifikacje Certificated Project Manager,
 • 1995 wprowadzony zostaje program CPD
 • 1996 APM wprowadza kwalifikacje APMP,
 • 1998 liczba członków APM przekracza 10 000,
 • 1999 nazwa zostaje kolejny raz zmieniona na Association for Project Management,
 • 2003 powstaje wydawnictwo APM.


Działalność stowarzyszenia

Zarząd APM składa się z wybranych członków reprezentantów branży. Formułuje on politykę APM tak, aby działalność opierała się o dobroczynne kompetencje stowarzyszenia. Zarząd spotyka się kwartalnie by wybrać radę nadzorczą, która z kolei spotyka się raz w miesiącu by wprowadzać w życie strategię rozwoju APM. Zarząd jest wspierany przez Radę Rozwoju Profesjonalnego, która odpowiada za kwestie powiązane z rozwojem profesji zarządzania projektami, wliczając akredytacje, kwalifikacje i członkostwo. Rada Redakcyjna APM jest odpowiedzialna za ustalenie polityki i zarządzanie rozwojem magazynów 'Project' i 'Network' oraz corocznego 'Project Management Trends'.

Jak zostać członkiem APM?

Należy wypełnić formularz przystąpienia (dostępny na stronie APM) i wysłać opłatę członkowską. Jeżeli staramy się o pełne członkostwo należy załączyć także CV zawierające szczegóły dotyczące doświadczenia w dziedzinie zarządzania projektami. Wszystkie nadesłane dokumenty zostaną ocenione przez Komisję Stowarzyszenia składającą się z profesjonalistów-seniorów. Komisja spotyka się, co 6 tygodni, więc odpowiedzi należy spodziewać się w tym czasie.

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.