Rejestr zasobów (ITIL) Przekierowano ze strony: Asset register (ITIL) ang. asset register

Rejestr zasobów - w ITIL w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) lista środków trwałych zawierająca informacje o ich własnościach i wartości.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.