Zasób (ITIL) Przekierowano ze strony: Asset ang. Asset

Zasób - termin w ITIL występuje od fazy ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) i oznacza wszelkie zasoby lub zdolności. Zasoby dostawcy usług obejmują wszystko, co bierze udział w dostarczaniu usługi. Zasoby dzielą się na następujące kategorie:[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495


!
ostatnia modyfikacja 18 września 2016 r.