Ocena (ITIL) Przekierowano ze strony: Assessment (ITIL) ang. assessment

Ocena - przegląd i analiza sprawdzająca, czy normy i zalecenia są przestrzegane, zapisy są właściwe, a cele dotyczące sprawności i skuteczności są osiągane.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.