Zestaw (ITIL) Przekierowano ze strony: Assembly (ITIL) ang. assembly

Zestaw - element konfiguracji składający się z wielu innych elementów konfiguracji (ang. CI-s). Np. Serwer, w skład którego wchodzą: procesor, dysk twardy, pamięć, itp.; usługa IT, w skład której wchodzą: sprzęt, oprogramowanie i inne elementy konfiguracji. Funkcjonuje w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang ITIL Service Transition).[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.