Architektura (ITIL) ang. architecture

Architektura - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design), struktura systemu lub usługi IT uwzględniająca relacje między komponentami usług i środowiskiem, w którym się znajdują. Na architekturę składają się także standardy i wytyczne dotyczące projektowania i rozwoju systemu.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.