ArchiMate

ArchiMate
Notacja
Architektura korporacyjna
Logo ArchiMate
WłaścicielThe Open Group
RozpowszechnianieThe Open Group
Powstanielata 2002-2004
Aktualna wersjav. 2.0 (styczeń 2012 r.)
CertyfikacjaThe Open Group
SpołecznośćThe Open Group
ArchiMate Architectural Framework[1]

Oficjalna strona internetowa


ArchiMate (wymowa: ahr-ki-meyt) – otwarty i niezależny język modelowania architektury korporacyjnej wspierający opis, analizę i wizualizację w ramach czterech domen architektonicznych (biznesowej, danych, aplikacji i techniczną) w spójny sposób.[2] Jest technicznym standardem The Open Group i jest wspierany przez różne narzędzia informatyczne do modelowania architektury korporacyjnej i firmy doradcze.

Spis treści

Historia

ArchiMate bazuje na koncepcjach pochodzących ze standardu IEEE 1471[3]. Pierwsza wersja języka ArchiMate powstawała w latach 2002-2004, w ramach projektu badawczego prowadzonego przez Telematica Instituut. Po zakończeniu projektu powołano Fundację ArchiMate, zaś w 2008 prawa własności intelektualnej i sterowanie rozwojem ArchiMate przetransferowano na rzecz The Open Group. Obecnie rozwój języka jest nadzorowany przez Forum ArchiMate, działające w ramach The Open Group. W 2009 The Open Group opublikował dokument "ArchiMate® 1.0. Technical standard", zaś w styczniu 2012 r. na konferencji w San Francisco miała miejsce premiera drugiej wersji tego języka. Jej głównym celem było lepsze wsparcie metodyki TOGAF. Przygotowano polskie tłumaczenie kluczowych koncepcji występujących w ramach języka ArchiMate[4].

Opis

ArchiMate bazuje na dwóch paradygmatach[5]:
  • warstwowości - wprowadza on warstwę: biznesową, danych i aplikacji oraz techniczną;
  • usługowości - identyfikowane są usługi biznesowe, aplikacyjne i infrastrukturalne.


Podstawową zaletą języka ArchiMate jest fakt pokazania relacji pomiędzy poszczególnymi domenami (np. biznesową i aplikacji) - nie umożliwia tego np. UML (Unified Modeling Language) czy BPMN (Business Process Modeling Notation).

W celu popularyzacji tego języka w Polsce, w ramach Polskiego Forum Architektury Korporacyjnej przygotowano w wersji elektronicznej plakat przedstawiający jego główne koncepcje (plakat dotyczy wersji 2.0)[6].

Uwagi

Projekt badawczy prowadzony przez Telematica Instituut, którego celem było opracowanie języka ArchiMate, trwał około 35 roboczolat i kosztował 4 miliony euro. Został sfinansowany przez rząd holenderski (Dutch Tax and Customs Administration) i partnerów biznesowych takich jak ABN AMRO i ABP Pension Fund.

Bibliografia

Znaki towarowe

  • TOGAF®, TOGAF® 9.1 are registered trade marks of The Open Group in the United States and other countries;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.