Zatwierdzający (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Approver (PRINCE2) ang. approver

Zatwierdzający - osoba lub grupa osób (np. Komitet Sterujący) wskazana jako posiadająca kwalifikacje i uprawnienia do zatwierdzenia określonego produktu (zarządczego lub specjalistycznego) jako ukończonego i odpowiadającego jego przeznaczeniu.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.