Apetyt na ryzyko (PRINCE2) ang. risk appetite

Apetyt na ryzyko (skłonność do akceptacji ryzyka) - indywidualne nastawienie danej organizacji dopodejmowania ryzyka, które z kolei wyznacza poziom ryzyka, jaki ta organizacja uważa za możliwy do zaakceptowania. Apetyt na ryzyko warunkuje tolerancja ryzyka (dopuszczalne ryzyko, poziom akceptacji ryzyka).[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.