Ankieter ang. market researcher

Ankieter – osoba prowadząca wywiad kwestionariuszowy z respondentem w sondażach i badaniach ilościowych. Wywiady kwestionariuszowe mogą być realizowane z użyciem kwestionariusza papierowego PAPI lub elektronicznego CAWI i CATI. Same wywiady są najczęściej realizowane w domach respondentów, miejscach pracy, miejscach gdzie przebywa dużo osób (in-hall) lub w konkretnych zbiorowościach (badania audytoryjne np. uczniów szkoły).

Obowiązki

Zadaniem ankietera jest:
  • zapoznanie się z narzędziem badawczym: Kwestionariusz, karty do pytań - zwykle podczas szkolenia rozpoczynającego badanie;
  • dobór respondentów - zgodnie z założeniami doboru próby;
  • aranżacja wywiadu;
  • właściwe zadawanie pytań, notowanie odpowiedzi;
  • posługiwanie się wszystkimi narzędziami badawczymi;
  • odpowiednie zakończenie wywiadu;
  • zbieranie danych, potrzebnych do kontroli pracy ankietera.


Zadaniem ankietera bywa też wyłącznie rekrutacja osób na badania, zarówno prowadzone w miejscach publicznych (ang. in-hall) jak i na badania jakościowe np. zogniskowane wywiady grupowe. Ankieterzy zajmujący się wyłącznie rekrutacją są często określani mianem rekruterów. Innym zadaniem ankieterów jest przyjmowanie roli tajemniczych klientów w badaniach typu mystery shopping. W tym kontekście powinno jednak mówić się o audytorach a nie ankieterach.

W Polsce ankieterzy najczęściej są zatrudniani przez agencje badawcze i szkoły wyższe, rzadziej przez firmy realizujące badania na własny użytek. Agencje badawcze tworzą własne sieci ankieterskie, w których koordynator lokalny (zwykle doświadczony ankieter) koordynuje pracę ankieterów z określonego regionu. W zależności od wielkości ośrodka, ilości posiadanych ankieterów i rodzaju umowy koordynator może pracować wyłącznie z jedną agencją badawczą lub kilkoma konkurencyjnymi.

Stowarzyszenie agencji badawczych OFBOR prowadzi w Polsce Program Jakości Kontroli Pracy Ankieterów służący poprawie rzetelności realizowanych badań i jakości zbieranych informacji.

Zobacz też

Bibliografia

  • P. Sztabiński, Z. Sawiński, F. Sztabiński (red.): Fieldwork jest sztuką,IFiS PAN, Warszawa 2005
  • Ankieter na Wikipedii pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.