Andon

Andon - tablica świetlna w zarządzaniu procesem produkcyjnym wskazująca stanowisko, na którym został zauważony defekt produktu (sygnał daje pracownik). System służy powiadomieniu kierownictwa, służb utrzymania i innych pracowników o zaistnieniu incydentu dotyczącego jakości lub procesu.

Opis

Główne narzędzie umożliwiające realizację zasady Jidoka, zapoczątkowany przez Toyotę, obecnie część składowa Lean production. Andon to wizualny sposób komunikacji przy użyciu sygnałów świetlnych. Daje możliwość zatrzymania procesu produkcyjnego w momencie pojawienia się defektu. Głównym elementem tego systemu jest tablica, która za pomocą sygnałów świetlnych, lub dźwiękowych wskazuje miejsce powstania problemu w procesie produkcyjnym. System ten wskazuje miejsce, gdzie alert został wygenerowany, także może zawierać opis sytuacji problemowej jaka zaistniała w procesie produkcyjnym. Nowoczesny system Andon alarmuje o pojawieniu się problemów za pomocą tekstów, grafiki a także elementów audio. Elementy audio obejmują nagrane wcześniej werbalne wiadomości.

Linki zewntrzneBibliografia

  • Liker, Jeffrey (2004) The Toyota Way New York:McGraw Hill
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.