Estymowanie analogii Przekierowano ze strony: Analogy estimation ang. analogy estimation

Estymowanie analogii (estymacja analogii) - porównywanie podobnych działań wykonywanych w projekcie lub poprzednich projektach. To pojęcie jest najczęściej występuje i jest wykorzystywane w procesie zarządzania czasem w projekcie jak również w procesie zarządzania kosztami w projekcie.

Estymacja czasu trwania działań

(ang. Activity Duration Estimating)

Określanie czasu trwania wyrażonego w ustalonych jednostkach. To proces gromadzenia informacji o zakresie i zasobach projektu, a następnie na ich podstawie określania czasu trwania działań wykorzystywanych w harmonogramie.

Jednym z narzędzi i technik szacowania czasu trwania działań jest szacowanie porównawcze (ang. analogious estimating), zwane również szacowaniem odgórnym (top-down estimating). Polega na szacowaniu czasu trwania przyszłego działania na podstawie rzeczywistego czasu trwania podobnego działania w przeszłości. Stosuje się ją często w estymacji czasu trwania w sytuacjach, w których dysponuje się niewielką ilością danych szczegółowych o projekcie (na przykład w początkowych jego etapach). Szacowanie porównawcze jest formą opinii ekspertów. Wyniki szacowania porównawczego są najbardziej wiarygodne wtedy gdy:
  • działania z przeszłości wykazują rzeczywiste a nie tyko pozorne podobieństwo do działań, których czas trwania szacujemy,
  • osoby przygotowujące szacunki dysponują odpowiednią wiedzą fachową.


Estymacja kosztów

Określanie przybliżonej wartości (szacunku) kosztu zasobów niezbędnych do realizacji działań w projekcie. Ustalając przybliżoną wartość kosztu w celu lepszego zarządzania projektem bierze się pod uwage przyczyny odchyleń od ostatecznego szacunku.

Tutaj również jako jedną z metod i technik wykorzystuje się szacowanie porównawcze (analogious estimating), które w tym wypadku polega na wykorzystaniu rzeczywistych kosztów poprzednich podobnych projektów jako podstawy do oszacowania kosztów bieżącego projektu. Metodę tę stosuje się często w celu oszacowania łącznego kosztu lub w sytuacji , gdy dysponujemy ograniczoną ilością szczegółowych informacji o projekcie.

Bibliografia

  • Marta Duda: Estymowanie analogii, Encyklopedia zarządzania
  • PMBOK Guide 2000 Edition, Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, Warszawa, str.139-148
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.