SIPOC Przekierowano ze strony: Analizy SIPOCSIPOC (COPIS) – narzędzie używane przez zespół do zidentyfikowania wszystkich elementów procesu przed rozpoczęciem jego realizacji zgodnie z przyjętymi zasadami i wobec uzgodnionych kryteriów. Pomaga zdefiniować całościowy Projekt, który może nie być optymalnie zdefiniowany i zazwyczaj jest stosowany w fazie pomiarowej metody DMAIC Six Sigma. Rezultat zastosowania diagramu SIPOC podpowiada zespołowi, by rozważył w procesie wpływ i zaangażowanie dostawców, wejść i składowych procesu nad poprawą którego zespół pracuje, rezultatów procesu oraz klientów.[1]

Opis

Termin SIPOC jest akronimem angielskich słów:
  • S - dostawca (ang. supplier), podmiot, który dostarcza informacje, zasoby do realizowanego procesu.
  • I - wejście (ang. input), informacje, zasoby dostarczane przez dostawcę.
  • P - proces (ang. process), powiązane czynności przekształcające wejście w wyjście.
  • O - wyjście (ang. output), informacje, zasoby dostarczane przez proces.
  • C - klient (ang. customer), podmiot, który otrzymuje efekt wyjściowy.


Linki zewnętrzne

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.