Analiza przyczyn źródłowych (ITIL) ang. root cause analysis, RCA

Analiza przyczyn źródłowych - czynność w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation), w której następuje identyfikacja przyczyn źródłowych incydentu lub problemu. Analiza przyczyn źródłowych zazwyczaj koncentruje się na awariach infrastruktury IT.[1]

Opis metody znajduje się w oddzielnym artykule Analiza przyczyn źródłowych.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.