Analiza kosztów i korzyści (ITIL) Przekierowano ze strony: Analiza opłacalności (ITIL) ang. cost benefit analysis

Analiza kosztów i korzyści - czynność polegająca na analizie i porównywaniu kosztów i zysków w alternatywnych scenariuszach.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 14 października 2015 r.