Analiza oddziaływań ang. impacts analysisAnaliza oddziaływań - szczególny rodzaj wywiadu, przeprowadzany ze wszystkimi członkami zespołu pracowniczego, na temat konieczności dokonywania zmian. Celem, dla którego jest on przeprowadzany, jest identyfikacja "wąskich gardeł" procesu produkcyjnego lub usługowego. Metoda ta polega na szczegółowym wywiadzie z pracownikami na temat przyczyn trudności i kłopotów, z którymi spotykają się w pracy.[1]

Etapy

Analizę oddziaływań przeprowadza się w dwóch etapach:
  1. przeprowadzenie wywiadu z uczestnikami na temat nurtujących ich osobiście problemów,
  2. dokładna analiza wypowiedzi, szukanie powiązań pomiędzy poszczególnymi problemami.


Bibliografia

  • Jan Więcek (red.): Zintegrowane zarządzanie jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ISBN: 978-83-7525-023-7
  • Jerzy Łańcucki (red.): Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 1995, ISBN: 83-85731-65-2
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.