Analiza luk (ITIL) ang. gap analysis

Analiza luk - czynność w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang ITIL Continual Service Improvement) polegająca na porównywaniu dwóch zestawów danych i identyfikacji różnic. Analiza luk jest powszechnie używana do porównywania zestawów wymagań z obecnym stanem.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.