Analiza XYZ (metoda zarządzania zapasami)

Analiza XYZ (Klasyfikacja XYZ) - metoda zarządzania zapasami będąca uzupełnieniem metody ABC, w której zapasy rozpatruje się z punktu widzenia regularności zapotrzebowania i dokładności prognozowania.

CharakterystykaMetoda XYZ jest odwrotnością metody ABC i polega na podziale zapasów na grupy, w których opisywane są struktury użytkownika.

  • Grupa X składa się z materiałów, które charakteryzuje regularne zapotrzebowanie (przy założeniu możliwości występowania niewielkich wahań), jak również wysoka dokładność prognozowania poziomu tego zapotrzebowania(zużycia);
  • Grupa Y obejmuje materiał, które charakteryzuje zapotrzebowanie, mające charakter wahań sezonowych lub określonego trendu, oraz średnią dokładność prognozowania;
  • Grupa Z, w skład której wchodzą materiały o bardzo nieregularnym zapotrzebowaniu i niskiej dokładności prognozy tego zapotrzebowania.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.