Analiza Kepner-Tregoe (ITIL) ang. Kepner and Tregoe analysis

Analiza Kepner-Tregoe (KT) - stosowana w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) uporządkowane podejścia do rozwiązywania problemów. Problem jest analizowany w kontekście tego co, gdzie, kiedy i ile. Określane są możliwe przyczyny, najbardziej prawdopodobna przyczyna jest testowana, a prawdziwa przyczyna jest weryfikowana.[1]

Opis metody znajduje się w oddzielnym artykule Analiza Kepner-Tregoe.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.