Akwarium (technika szkolenia)

Akwarium (technika szkolenia) - technika szkoleniowa, zakładająca dwa rodzaje uczestnictwa w szkoleniu:
  • czynne - uczestnicy, którzy biorą czynny udział w ćwiczeniu, np. odgrywają role sprzedawcy i klienta;
  • bierne - uczestnicy, który obserwują przebieg ćwiczenia.


Bierni uczestnicy z reguły nie angażują się w ćwiczenia tak bardzo, jak uczestnicy czynni. Jednak to oni obserwują ćwiczenie z zewnątrz, dzięki czemu potrafią dostrzec więcej niż czynni uczestnicy, którym następnie przekazują informacje zwrotne, dotyczące wykonanego ćwiczenia.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.