Akceptacja (ITIL) ang. acceptance

Akceptacja (odbiór) – w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) formalne porozumienie dotyczące gotowości, prawidłowości, niezawodności i spełnienia określonych wymagań przez usługę IT, proces, plan lub inny produkt cząstkowy. Zwykle akceptacja poprzedzona jest oceną zmiany lub testami i konieczna jest do realizacji kolejnych faz projektu lub procesu.[1]

Uwaga

Angielskiemu terminowi service acceptance criteria odpowiada też polski termin kryteria akceptacji usług (ang. SAC).

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.