Metody zwinne (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Agile methods (PRINCE2) ang. agile methods

Metody zwinne - metody (w większości) tworzenia oprogramowania, które stosują formułę realizacji projektu wykorzystującą stałe i krótkie iteracje o określonym czasie trwania, w trakcie których produkty są wytwarzane przyrostowo. Metodyka PRINCE2 jest zgodna z zasadami zwinnych metod.[1]

Obszerny artykuł poświęcony metodom zwinnym w szerokim ujęciu Zwinne programowanie.

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.