AgileUP Przekierowano ze strony: Agile Unified Process ang. Agile Unified Process, AUP

AgileUP
Framework
Inżynieria oprogramowania
Logo AgileUP
WłaścicielScott Ambler
RozpowszechnianieAmbysoft Inc.
Powstanie2005
Oficjalna strona internetowa
AgileUP - uproszczona wersja iteracyjnego procesu IBM Rational Unified Process (RUP), rozwinięta przez Scotta Amblera. Metodyka opisuje jak w łatwy i przystępny sposób zaadaptować praktyki i metody Agile do rozwoju oprogramowania i aplikacji, przy jednoczesnym stosowaniu procesów RUP. AgileUP wprowadza do procesu RUP techniki takie jak Test-Driven Development (TDD) czy Agile Modeling w celu zwiększenia produktywności.

Spis treści

Rozwój standardu

O możliwościach rozwoju RUP pisał Scott Ambler już w roku 1999, koncentrując się na tym, jak można zmodyfikować proces, aby stał się on pełnoprawny cyklem życia IT. W roku 2001 Ambler podjął prace nad nadaniem RUP bardziej "zwinnego" charakteru, co ostatecznie opisał w książce Agile Modelling z roku 2002. Od tego czasu podobne próby zaczęli podejmować Craig Larman, Gary Evans, Sinan Si Alhir. Z czasem udało się stworzyć swego rodzaju wtyczkę XP dla RUP. We wrześniu 2005 roku S. Ambler wydał pierwszą wersję AgileUP.

Zastosowanie

AgileUP jest idealnym procesem dla tych, którzy potrzebują zwinnej metodyki wykorzystującej działania i procedury zarówno z dziedziny XP jak i RUP. Wiele organizacji jest nieufnych co do XP, ponieważ wydaje się ono być zbyt prostą metodyką. Jest to złe podejście, gdyż XP jest bardzo dobrym procesem. Z drugiej strony mamy z kolei RUP, który dla menedżerów jest idealnym rozwiązaniem, ale dla programistów już niezbyt z racji swojej nad wyraz dużej produktywności. Natomiast RUP może być bardzo przydatnym procesem przy ograniczeniu pewnych funkcji.

AgileUP jest czymś co można sklasyfikować pomiędzy tymi dwoma metodami - adaptuje i wykorzystuje to co najlepsze ze zwinnych technik XP oraz formalnych procedur RUP. AgileUP nie jest jednakże dla każdego. Dla jednych może się okazać wszystkim tym co dobre we wspomnianych powyżej metodach, dla innych wręcz przeciwnie. Programiści XP mogą uznać AgileUP za trudny a użytkownicy RUP z kolei mogą AgileUP uznać za zbyt uproszczony.

Opis

Filozofia AgileUP

AgileUP opiera się na następujących zasadach:
 • Personel wie co robi - ludzie nie będą czytać szczegółowej dokumentacji procesu, ale mogą chcieć uczestniczyć w szkoleniach od czasu do czasu, a AgileUP to oferuje.
 • Prostota - cały proces jest opisany w prosty i klarowny sposób.
 • Zwinność - AgileUP działa zgodnie z procedurami programowania zwinnego oraz zasadami Agile Alliance.
 • Koncentracja na działaniach o wysokim poziomie ważności - działania powinny być podejmowane wtedy go jest to konieczne.
 • Niezależność względem narzędzi - można używać dowolnego zestawu narzędzi. Zaleca się, aby korzystać z narzędzi, które są najbardziej odpowiednie do pracy, często są to proste narzędzia.
 • Będziesz chciał, dostosować AgileUP dla zaspokojenia własnych potrzeb.

Dyscypliny

 • Model - zrozumienie potrzeb firmy, problemów związanych z danym projektem oraz identyfikacja rozwiązań problemów.
 • Implementacja - zamiana modelu na wykonalny kod.
 • Testowanie - wykonanie odpowiedniej oceny, aby zapewnić jakość. Obejmuje to szukanie błędów, oszacowanie czy system działa tak jak powinien oraz weryfikacja czy wymagania zostały spełnione.
 • Wdrożenie - zaplanowanie procedury dostarczenia systemu oraz egzekucja tego procesu, aby system stał się aktywny.
 • Zarządzanie konfiguracją - zarządzanie dostępem do części składowych.
 • Zarządzanie projektami - ukierunkowanie działania mających miejsce podczas prac na projektem. Obejmuje to zarządzanie ryzykiem, wydzielanie zadań, śledzenie postępów prac.
 • Środowisko - wsparcie wszelkich innych działań, w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu procesu oraz dostępności narzędzi dla poszczególnych zespołów.


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.