AgilePM ang. Agile Project Management

AgilePM
Metodyka
Zarządzanie projektami
Logo AgilePM
WłaścicielDSDM Consortium
RozpowszechnianieDSDM Consortium
Powstanie2010 r.
CertyfikacjaAPM Group
Schemat procesu

Oficjalna strona internetowa
AgilePM - podzbiór metodyki DSDM Atern obejmujący te z jej części, które odnoszą się do zarządzania projektami. Agile Project Management (zwinne zarządzanie projektami) funkcjonuje jako samodzielne, certyfikowane podejście. Jest to metoda oparta na iteracji, pozwalająca na określenie wymagań wobec projektu w sposób bardzo elastyczny i interaktywny. Pozwala to doświadczonym kierownikom projektów na przyjęcie w danej organizacji dojrzałego, dopasowanego do możliwości danego przedsiębiorstwa, zwinnego podejścia do zarządzania projektami.

Spis treści

Rozwój standardu

AgilePM, jako certyfikowana samodzielna podmetodyka, swój początek miało w październiku 2010 roku i rozwinęło się z elementów zarządzania projektami wedle metody DSDM. Metoda pozwala doświadczonym kierownikom projektów zaadaptować w swoich firmach dojrzałe, w pełni skalowane podejście Agile. Metodyka wspierana jest akredytacją APMG, zapewniającą procesy certyfikacyjne i odpowiednich trenerów.

Zastosowanie

Metodyka AgilePM przeznaczona jest dla osób pracujących w środowiskach zorientowanych na projekt i pragnących zapewnić sobie sprawność działania. Oparte na sprawdzonych podstawach metodologii DSDM Atern, metodyka AgilePM pozwala programistom, informatykom itd. na uzyskanie umiejętności realizacji projektów zgodnie z podejściem Agile w organizacjach wymagających standardów, precyzji i przejrzystości procesów zarządzania projektem, a jednocześnie zapewniających szybkość, możliwość wprowadzenia zmian oraz samodzielność wynikające z przyjęcia filozofii Agile.

Akredytowane szkolenia AgilePM mogą być dostarczane przez organizacje szkoleniowe akredytowane przez DSDM oraz wykorzystujące certyfikowanych trenerów DSDM. Szkolenie z zakresu AgilePM może być również realizowane przez organizacje szkoleniowe akredytowane przez APM Group.

Opis

Metodyka AgilePM postrzegana jest jako część metody DSDM. Mimo tego zawiera ona opcje, które obecnie nie są dostępne w podejściu DSDM. Dostarcza bowiem bardzo ważne porady dla kierowników projektów stosujących Agile. Owe wskazówki oraz porady zostały zebrane spośród doświadczeń zawodowych wielu osób, które zarządzały oraz dostarczały rozwiązania Agile przez wiele lat.

Wśród tych programistów, informatyków oraz praktyków można znaleźć osoby działające w różnorodnych obszarach projektowania: od małych, prostych projektów po wielkie, skomplikowane projekty, obejmujące regularne systemy, wymagające pracy w powiązaniu z wieloma innymi metodami i podejściami takimi jak PRINCE2, ITIL, CMMI czy ISO 9000. Dostęp do tego typu zasobów wiedzy może wspomóc procedury Agile project management i ustrzec je przed pułapkami.

AgilePM nie zmienia całościowo struktur i ról, ale zmienia perspektywę pracy. Każdy lider zespołu staje się kluczowym elementem zarządzania projektami.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

Znaki towarowe

  • DSDM® and Atern® are registered trademarks of Dynamic Systems Development Method Limited in the United Kingdom and other countries;
  • DSDM® and Atern® are registered trademarks of Dynamic Systems Development Method Limited in the United Kingdom and other countries;
  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.