Advanced Planning System

Advanced Planning System (APS) - klasa zaawansowanych systemów informatycznych, stanowiących rozwinięcie systemów MRP II i ERP, a pozwalających wykonywać złożone operacje planistyczne i symulacyjne wraz z optymalizacją. Służą optymalizacji procesu planowania w obrębie produkcji i logistyki, a w szczególności do zarządzania łańcuchem dostaw. Priorytetem systemów APS jest optymalizacja całego systemu. Systemy APS różnią się tym od pojedynczych systemów ERP, które poszukują lokalnych optymalizacji. W wspieraniu systemów APS niezbędne są maszyny posiadające duże możliwości obliczeniowe.

Spis treści

Zalety i wady

Zalety

 • Możliwość symultanicznego planowania,
 • Duża szybkość planowania,
 • Dane i programy są odporne na awarię głównej pamięci,
 • Ograniczenia i restrykcje są zachowane (krótkie czasy przebiegów, wysoki stopień obciążenia, wysoki stopień zachowania terminów i niskich zasobów)
 • Możliwość przeprowadzenia analizy What-If (Co-Jeśli),
 • Jednolity zasób danych,
 • Wysoka przejrzystość procesu w zakresie logistyki i produkcji,
 • Procesy sterowania zostają przyspieszone.

Wady

 • Struktura planowania zorientowana na możliwości produkcyjne rozpoznawalna dopiero w zastosowaniu,
 • Planowanie ilości partii zorientowane na możliwości produkcyjne jest niemożliwe,
 • Wysokie wymagania obliczeniowe, ponieważ używane zostają bardzo złożone programy optymalizacyjne.
 • Duży koszt wykupienia licencji i wdrożenia APS,
 • Długi czas instalowania aplikacji APS (wprowadzanie danych, budowanie zależności, od 2 do 6 miesięcy).


Zobacz też

Algorytm MRP

Bibliografia

 • APS, Wikipedia pl
 • APS, intralog.pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.