Adultyzm

Adultyzm - dyskryminacja ze względu na wiek, skierowana przeciwko ludziom młodym. Adultyzmem często określa się też postrzeganie dorosłych (szczególnie tych, którzy pełnoletność osiągnęli stosunkowo niedawno) jako osób niedojrzałych, co jest spowodowane tendencją do uogólniania i pewnymi negatywnymi doświadczeniami z osobami o podobnym wieku.

PrzyczynyAdultyzm opiera się na przekonaniu, iż doświadczenie życiowe jest silnie powiązane z wiekiem i wynikającym z tego wnioskiem, że osoba starsza zwykle jest mądrzejsza i we wszelkich sporach należy jej przyznawać rację. Czynnik ten jest szeroko zakorzeniony w kulturze i tradycji (osoba starsza uznawana jest za osobę najważniejszą w danej hierarchii). Źródłem adultyzmu może być również wygląd zewnętrzny dyskryminowanej osoby. Młody mężczyzna o smukłej budowie ciała i delikatnych rysach twarzy może wywoływać skojarzenia z dzieckiem i pomimo swej dojrzałości emocjonalnej być postrzegany jako osoba niedojrzała.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.