Monitorowanie aktywne (ITIL) Przekierowano ze strony: Active monitoring (ITIL) ang. active monitoring

Monitorowanie aktywne (monitorowanie czynne) - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) ciągła obserwacja elementów konfiguracji (ang. CI-s) lub usług IT z wykorzystaniem automatycznych, regularnych pomiarów w celu rozpoznania aktualnego stanu.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.