Akceptacja (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Acceptance (PRINCE2) ang. acceptance

Akceptacja - formalne działanie potwierdzające, iż projekt spełnił uzgodnione Kryteria Akceptacji, a w ten sposób spełnił też wymagania jego interesariuszy. Różni interesariusze projektu mogą wymagać różnych form akceptacji.[1]

Poszczególne rodzaje akceptacji w ramach PRINCE2:

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.