Akceptowanie (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Accept (PRINCE2) ang. accept

Akceptowanie - jedna z możliwych reakcji na zagrożenie, której istotą jest podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji o braku reakcji na dane zagrożenie, oparta na przesłance, że powstrzymanie się od działania jest bardziej ekonomiczne niż podjęcie czynności przeciwdziałających ryzyku. Zagrożenie takie powinno być następnie monitorowane w celu upewnienia się, że pozostaje na tolerowalnym poziomie.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.