Uzgodniony czas świadczenia usług (ITIL) Przekierowano ze strony: AST (ITIL) ang. agreed service time, AST

Uzgodniony czas świadczenia usług (okno serwisowe) - synonim godzin świadczenia usług w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design). Parametr wykorzystywany w oficjalnych kalkulacjach dostępności.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.