Dostawca usług aplikacyjnych (ITIL) Przekierowano ze strony: ASP ang. application service provider, ASP

Dostawca usług aplikacyjnych - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design), zewnętrzny dostawca usług świadczący usługi IT, wykorzystując aplikacje działające na infrastrukturze dostawcy. Użytkownicy mają dostęp do aplikacji przez połączenia sieciowe z dostawcą.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.