Adaptive Software Development Przekierowano ze strony: ASD

Adaptive Software Development (ASD) - metodyka programowania należąca do grupy metodyk zwinnych inżynierii oprogramowania. Wywodzi się z modelu RAD (szybkie tworzenie aplikacji) i została opracowana przez Jima Highsmitha i Sama Bayera. ASD wyraża zasadę, że ciągła adaptacja procesu do pracy jest normalnym stanem rzeczy.

Charakterystyka

ASD zastępuje tradycyjny cykl modelu kaskadowego (ang. waterfall model) powtarzającymi się seriami cyklu spekulacji, kolaboracji i nauki. Ten dynamiczny cykl zapewnia ciągłą naukę i przystosowanie do kształtującego się stanu projektu. Cechami cyklu ASD jest to, że jest:
  • skupiony na misji,
  • oparty na cechach,
  • iteracyjny,
  • realizowany w określonych przedziałach czasu (ang. timeboxed),
  • sterowany ryzykiem,
  • tolerancyjny dla zmian.


Elementy cyklu

Słowo spekulować odnosi się do paradoksu planowania – bardziej prawdopodobne jest założenie, że wszyscy udziałowcy są porównywalnie w błędzie jeśli chodzi o pewne aspekty misji projektu podczas próby jej zdefiniowania.

Kolaboracja odnosi się do prób harmonizacji pracy w oparciu o możliwe do przewidzenia części środowiska (planowanie ich i kierowanie nimi) i przystosowanie do niepewnej, otaczającej mieszanki zmian spowodowanej różnymi czynnikami – technologią, wymaganiami, udziałowcami, sprzedawcami oprogramowań, etc.

Cykle nauki, stawianie wyzwań wszystkim udziałowcom bazują na krótkich interakcjach z projektem, konstrukcjami i testowaniem. Podczas tych interakcji zdobywana jest wiedza poprzez popełnianie małych błędów w oparciu o fałszywe założenia, poprawianie tych błędów i w ten sposób prowadząc do zdobywania większego doświadczenia i w końcu do opanowania zakresu problemu.

Bibliografia

  • Adaptive Software Development, Wikipedia en
  • J.A. Highsmith: Adaptive Software Development: A Collaborative Approach to Managing Complex Systems, Dorset House, New York 2000, 392pp, ISBN 0-932633-40-4
  • Jim Highsmith: Agile Project Management: Creating Innovative Products, Addison-Wesley 2004, 277pp, ISBN 0-321-21977-5
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.