APM Group

APM Group
organizacja
ang. APM Group
data

ustanowienia
2000 r.
zarządRichard Pharro

Chief Executive Officer

Alan Harpham

Chairman

siedzibaBuckinghamshire
członkowieponad 100
język roboczyangielski
Strona internetowa


APM Group (APMG) – oficjalna jednostka akredytująca Kancelarii Premiera Wielkiej Brytanii (ang. Official Accreditor of the UK Government's Cabinet Office). Uzyskała akredytację dla organu certyfikującego od Brytyjskiego Urzędu Akredytacyjnego (ang. United Kingdom Accreditation Service, UKAS). APM Group jest wiodącą organizacją akredytacyjną, certyfikacyjną oraz kwalifikacyjną uznawaną na arenie międzynarodowej przez wszelkie agencje rządowe. Ma swoje oddziały na całym świecie, m.in. w Australii, Chinach, Danii, Niemczech, Indii, Holandii, Malezji, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Spis treści

Kompetencje

W grudniu 2000 roku APM Group uzyskała akredytację UKAS na zgodność z normą BS EN45011:1996 dla produktów i procesów oraz ISO/IEC17024:2003 dla personelu, a następnie również akredytację na zgodność z normą ISO/IEC17021:2008 dla systemów zarządzania jakością. Oznacza to, że jest w stanie wykazać adekwatność, bezstronność i efektywność stosowanych przez siebie procesów oceny, spełniających uznane wymagania międzynarodowe. Każdego roku UKAS prowadzi audyt potwierdzający, że procesy APM Group są w pełni zgodne z tymi standardami.

Ocena przeprowadzana przez UKAS daje APM Group wgląd w działalność jednostek od niej zależnych, dzięki któremu w pełni wykorzystuje wszystkie możliwości rozwoju i doskonalenia metod pracy. Stanowi to swoiste uzupełnienie profesjonalizmu i wiedzy zdobywanej przez lata.

Wartości i cele

Głównymi założeniami APM Group są:
  • Rzetelna praca oraz dążenie do doskonałości i jakości.
  • Szczera i otwarta komunikacja i zachowanie.
  • Kultura zaufania i szacunku, bez wskazywania winnych.
  • Akceptacja błędów, nauka na błędach i posuwanie się naprzód.
  • Myślenie przyszłościowe i innowacyjne.


Do głównych zadań APM Gropu należy udzielanie akredytacji trenerom i zgoda na certyfikację osób biorących udział w szkoleniach z zakresu PRINCE2, MSP, M o R, P3O, CHAMPS2, PMD Pro, PPM oraz Agile project management. Do zadań grupy należy także przygotowywanie odpowiednich testów.

Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.