APMBoK ang. Association for Project Management Body of Knowledge

APMBoK
Body of Knowledge
Zarządzanie projektami
Podręcznik standardu
WłaścicielAPM
RozpowszechnianieAPM
Aktualna wersja5th edition
oficjalna strona APM


APMBoK - podstawowe źródło wiedzy na temat tzw. Pięciu Wymiarów Profesjonalizmu APM. Definiuje obszary potrzebne do efektywnego zarządzania projektami oraz tworzy podstawy pod tworzenie kwalifikacji, akredytacji, badań oraz publikacji.

Spis treści

Rozwój standardu

APMBoK doczekało się obecnie 5 edycji a w przygotowaniu jest szósta. Edycja 5 obejmuje zagadnienia związane z 52 obszarami zarządzania projektami. Ten zbiór najlepszych praktyk został opublikowany przez stowarzyszenie APM działające już 40 lat, od 1972 roku i wspierające rozwój zarządzania programami, projektami, portfelami.

Opis

APMBoK posiada wiele istotnych odniesień do wielu obszarów zarządzania projektami:
 • Biznes i handel
  • Sprawy biznesowe
  • Marketing i sprzedaż
  • Finansowanie projektów
  • Zamówienia
  • Świadomość prawna
 • Egzekucja strategii
  • Zarządzanie zakresem
  • Harmonogram
  • Zarządzanie zasobami
  • Zarządzanie budżetem i kosztami
  • Kontrola zmian
  • Zarządzanie wypracowanym zyskiem
  • Raportowanie i zarządzanie informacjami
  • Zarządzanie problemami
 • Organizacja i zarządzanie
  • Cykle życia projektu
  • Koncept
  • Definicje
  • Implementacja
  • Przekazanie i zamknięcie
  • Przegląd projektów
  • Struktura organizacyjna
  • Organizacyjne role
  • Metody i procedury
  • Kierowanie procedurami zarządzania projektami
 • Planowanie Strategii
  • Zarządzanie korzyściami i efektami projektów
  • Zarządzanie interesariuszami
  • Zarządzanie wpływami
  • Plan zarządzania projektem
  • Zarządzanie ryzykiem projektu
  • Zarządzanie jakością projektu
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i środowiskiem
 • Kontekst zarządzania projektami
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie programami
  • Zarządzanie portfelem
  • Kontekst projektowy
  • Sponsorowanie projektu
  • Biura projektów


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • Body of Knowledge 5th edition, Association for Project Management, 2006, ISBN 1-903494-13-3
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.