ANSI Z535

ANSI Z535 - amerykański standard, który przedstawia system służący do udzielania informacji na temat bezpieczeństwa higieny pracy. ANSI Z535 odpowiada międzynarodowemu standardowi ISO 3864 (jednak nie jest z nim całkowicie zgodny).

Spis treści

Skład ANSI Z535Standard ANSI Z535 obejmuje 6 oddzielnych standardów:
  • ANSI Z535.1 American National Standard for Safety Colors - dotyczy barw używanych do oznakowania zagrożeń;
  • ANSI Z535.2 American National Standard for Environmental and Facility Safety Signs - dotyczy znaków bezpieczeństwa;
  • ANSI Z535.3 American National Standard for Criteria for Safety Symbols - dotyczy kryteriów dla symboli bezpieczeństwa;
  • ANSI Z535.4 American National Standard for Product Safety Signs and Labels - dotyczy umieszczania informacji odnośnie bezpieczeństwa na produktach;
  • ANSI Z535.5 American National Standard for Safety Tags and Barricade Tapes - dotyczy użycia taśm zabezpieczających i oznakowania chwilowego zagrożenia;
  • ANSI Z535.6 American National Standard for Product Safety Information in Product Manuals, Instructions, and Other Collateral Materials - dotyczy umieszczenia informacji odnośnie bezpieczeństwa m.in. w instrukcjach obsługi.


Powyższe standardy są wciąż ulepszane - co 5 lat są one oficjalnie poprawiane (ostatnia publikacja miała miejsce 15.10.2011).

OpracowanieWyżej wymienione standardy zostały opracowane przez komitet ANSI Z535, który został stworzony w 1979 roku i uzyskał akredytację od American National Standards Institute. Wspomniany komitet jest w Stanach Zjednoczonych bardzo aktywną organizacją, która zajmuje się tworzeniem standardów, aby w ten sposób uregulować wygląd oznaczeń dotyczących bezpieczeństwa używanych w celu ostrzegania przed niebezpieczeństwem i zapobiegania wypadkom. Gary Bell prowadził ten komitet przez ponad 20 lat, a od stycznia 2012 funkcję tę przejął Geoffrey Peckham.

Standard ANSI Z535 w praktyceSposoby przekazywania informacji zawarte w standardzie ANSI Z535 stają się coraz bardziej powszechne w społeczeństwie. Można je rozpoznać po odpowiednich napisach, takich jak DANGER (niebezpieczeństwo), czy też WARNING (uwaga). Najczęściej te oznaczenia zawierają szczegóły dotyczące rodzaju niebezpieczeństwa, konsekwencji wejścia w interakcję z nim oraz informację, jak go uniknąć. Producenci, usługodawcy, itp. używają standardów ANSI Z535, aby zapewnić bezpieczniejsze miejsce pracy i bezpieczne produkty, a także w celu zminimalizowania ryzyka wypadków.

Bibliografia

ANSI Z535, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.