System zarządzania dostępnością (ITIL) Przekierowano ze strony: AMIS ang. availability management information system, AMIS

System zarządzania dostępnością - funkcjonujący w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) zestaw narzędzi, danych i informacji używanych do wsparcia zarządzania dostępnością (ang. AM).[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.