Rachunek kosztów – ogół działań zmierzających do odzwierciedlenia procesów zachodzących w przedsiębiorstwie (np. zaopatrzenia , produkcji i zbytu produktów). Rachunku Koszt ów dokonuje się poprzez...

Transport - przemieszczanie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu. Określenie transport używane jest również odnośnie przesyłu informacji i energii, choć...