Syndyk - osoba fizyczna lub prawna zarządzająca majątkiem przedsiębiorcy postawionego w stan upadłości oraz dokonująca podziału funduszy między wierzycieli zgodnie z zasadami prawa upadłościowego i...

CMMI - model dojrzałości integrujący opracowane przez SEI modele cząstkowe dotyczące dojrzałości poszczególnych obszarów. Stosując CMMI, użytkownik może wybrać jedno z dwóch możliwych podejść do...