Model współdziałania firm, organizacji i instytucji publicznych, w którym wybierają one z zestawu publicznych i prywatnych API usługi, które mogą łatwo zintegrować, stwarzając w ten sposób nowe usługi dla konsumentów.