Struktura zespołu – obejmuje m.in. cechy pracowników zespołu oraz cechy samego zespołu. Warto zaznaczyć, że zespół stanowią pracownicy, którzy współdziałają ze sobą w taki sposób, że zachowania i...