4 PL

Fourth party logistics, Integrator procesów logistycznych, Logistics Integrator, Wiodący operator logistyczny, Lead logistics provider, LLP

4 PL (ang. Fourth party logistics, Integrator Procesów Logistycznych - Logistics Integrator czy Wiodący Operator Logistyczny - Lead Logistics Provider – LLP) - integrator, który łączy zasoby, możliwości i technologię własną oraz innych organizacji w celu zaprojektowania, zbudowania i realizacji kompleksowych rozwiązań dla całego łańcucha dostaw. 4PL koordynuje zatem realizację procesów logistycznych występujących wzdłuż całego łańcucha dostaw swojego klienta, począwszy od dostawców surowców aż do ostatecznych nabywców, a nie tylko na określonym jego odcinku, jak ma to miejsce w przypadku 3PL.

StrukturaZakłada się następujące elementy funkcjonowania 4PL:
  • Architektura i integracja. Rozumiana jako tworzenie wizji łańcucha dostaw, kształtowanie relacji związków z elementami łańcucha, kształtowanie i przeprowadzanie transakcji, zarządzanie projektami, integracja usług i informacji.
  • Sterowanie. 4PL zakłada zatrudnienie doświadczonej kadry kierowniczej, obsługę systemów wsparcia decyzji, zarządzanie 3PL, czyli dostawcami usług, reengineering oraz ciągłą poprawę wyników.
  • Informacja/komunikacja: Integracja systemów IT, dostarczanie architektury IT, real-time date tracking (śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym), transformacja danych w informacje, udostępnianie danych/informacji, oraz wsparcie techniczne.
  • Udostępnienie zasobów jako usługi transportowe, magazynowanie, manufacturing, outsourcing, co-packing.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.