3 PL

Third party logistics, Logistyka firm trzecich

3 PL - metoda działania, w której jedna lub kilka funkcji logistycznych zleca się firmie zewnętrznej (patrz: Outsourcing usług logistycznych). 3PL jest wyspecjalizowanym operatorem świadczącym kompleksowe usługi, w skład których mogą wchodzić spedycja, transport i magazynowanie oraz szeroka gama usług tzw. value-added-services, czyli podnoszących wartość produktów. Metodykę 3PL może wdrożyć przedsiębiorstwo, które nie skupia się na logistyce jako głównym obszarze działalności oraz jest przynajmniej średniej wielkości, w którym koszty obsługi logistycznej są na tyle duże, że zatrudnienie firmy trzeciej do realizacji konkretnego procesu będzie opłacalne. Zamiennie używa się określenia LSP 3 PL (Logistics Service Provider), czyli Operator logistyczny 3 PL.

Spis treści

Zastosowanie i działanie 3PLMetodę 3 PL najczęściej stosuje się w wypadku:
 • przedsiębiorstwa z szeroką i złożoną siecią dystrybucyjną;
 • przedsiębiorstwa, w których logistyka nie jest główną usługą;
 • podczas tworzenia nowej grupy produkcyjnej;
 • podczas integracji przebiegu działań przy przejmowaniu firmy.


Funkcje które mogą zostać przekazane operatorowi logistycznemu:

Firmy oferujące usługi tego typu w większości dysponują:
 • własną flotą transportową;
 • znacznym potencjałem magazynowym;
 • własnymi sortowniami, przeładowniami i składami;
 • inną infrastrukturą dla szeroko rozumianej obsługi logistycznej towarów.


Badanie przeprowadzone przez Accenture i Northeastern University wśród 66 największych amerykańskich producentów wykazało, że "najbardziej znaczącą obniżkę kosztów przyniosło zlecenie 3PL w ramach":
 • zarządzania magazynem – 30%,
 • negocjowania stawek – 16%,
 • konsolidacji przesyłek – 14%,
 • opłacania frachtu – 10%,
 • bezpośrednich usług transportowych – 10%,
 • zarządzania transportem – 8%,
 • wyboru przewoźnika – 6%.


Zalety i wady wdrożenia metody 3 PLZalety Wady
możliwość skoncentrowania się na innych działaniach przedsiębiorstwa, niż te zlecone firmie trzeciejmniejsza kontrola nad funkcją realizowaną przez firmę zewnętrzną
niższe koszty zarządzania i poprawa konkurencyjności cenowejmniejszy (lub w ogóle) kontakt z klientem
uwolnienie zasobów (brak konieczności inwestycji w daną funkcję logistyczną)możliwość wycofania się firmy trzeciej
podniesienie poziomu jakości świadczonej usługi poprzez wykorzystanie efektu skali i efektu doświadczeniaryzyko różnicy postrzegania poziomu realizacji zleconej usługi pomiędzy przedsiębiorstwem macierzystym a firmą trzecią


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.