Źródła informacji w działalności logistycznej

Źródła informacji w działalności logistycznej

Wśród podstawowych źródeł wiadomości pozyskiwanych dla celów działalności logistycznej, ze względu na miejsca ich powstawania wyróżnić należy:

  • źródła wewnętrzne - dotyczące produkcji, transportu i magazynowania, a także finansów, marketingu (przede wszystkim w zakresie obsługi klientów) itp.,
  • źródła zewnętrzne - zlokalizowane poza granicami przedsiębiorstwa dotyczące w szczególności współpracujących partnerów: dostawców, przewoźników, spedytorów, operatorów logistycznych, odbiorców pośrednich, klientów końcowych oraz źródła informacji o otoczeniu, a w tym o otoczeniu konkurencyjnym i makrootoczeniu.


Z punktu widzenia specyfiki pozyskiwanych wiadomości można również dokonać podziału na źródła danych i informacji o dotychczasowych wynikach działalności i warunkach funkcjonowania oraz na źródła danych i informacji o charakterze prognostycznym.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.