Środowisko projektu ang. project environment

Środowisko projektu – istnieją dwie możliwe definicje tego pojęcia:
  1. zbiór wszystkich kulturowych, geograficznych, politycznych, fizycznych i technicznych warunków, które otaczają projekt i wywierają na niego wpływ
  2. granice obszaru biznesowego, w którym działa projekt

Zobacz też

Bibliografia

  • J. LeRoy Ward: Dictionary of Project Management Terms (3rd ed.), ESI International, 2008, ISBN-10: 1890367451
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.