Środowisko pracy

Środowisko pracy (otoczenie pracy) - tworzy je zespół czynników materialnych i społecznych, z którymi styka się pracownik podczas wykonywanej pracy. Istotne jest zakreślenie czynników mogących powodować zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pracownika.

Bibliografia

Środowisko pracy, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.