Średni czas przywrócenia usługi (ITIL) ang. mean time to restore service, MTRS

Średni czas przywrócenia usługi - średni czas przywrócenia usługi informatycznej lub innego elementu konfiguracji (ang. CI) po awarii. Jest mierzony od momentu wystąpienia awarii do momentu, gdy element konfiguracji (ang. CI) lub usługa funkcjonuje w pełni poprawnie.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.